Raport bieżący Nr 16/2006

Sprostowanie omyłki pisarskiej w prospekcie

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. prostuje niniejszym omyłkę pisarską w prospekcie emisyjnym na stronie 336, w załączniku nr IX „Dyspozycja deponowania akcji”

było:

„Dyspozycja deponowania akcji zwykłych na okaziciela serii E”

winno być:

„Dyspozycja deponowania akcji imiennych serii C”.


Prospekt emisyjny FFiL Śnieżka S.A. w części dotyczącej zasad przeprowadzania zamiany Obligacji na Akcje serii C zachowuje ważność do ostatniego dnia terminu do dokonania zamiany lub w dniu, w którym ostatnia Obligacja zostanie zamieniona na Akcje serii C lub wykupiona tj. do dnia 30 czerwca 2006 roku.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny