* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 33/2007

9 sierpień 2007
Konwersja akcji imiennych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2007 roku podjął uchwałę o zamianie akcji imiennych serii C emitenta na akcje na okaziciela. Zamienionych zostało łącznie 259 583 akcji imiennych serii C.

Jednocześnie emitent złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o włączenie zamienionych akcji do notowań.