* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Fundacja Śnieżki "Twoja Szansa"

Fundacja Śnieżki TWOJA SZANSA została powołana do życia w marcu 2005 roku przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA, jako osobna organizacja do realizowania działań społecznych firmy. Utworzenie Fundacji było wynikiem konsekwentnie realizowanej przez firmę strategii CSR polegającej na uwzględnianiu w działalności gospodarczej nie tylko interesu ekonomicznego, ale także aspektów etycznych, ekologicznych i społecznych.

Już osiem miesięcy od powołania, działalność w sferze pożytku publicznego pozwoliła Fundacji otrzymać status organizacji pożytku publicznego. Najważniejsza zasada, zgodnie z którą podejmowane są działania Fundacji to być tam, gdzie potrzebna jest pomoc, być z tymi, którzy bez niej sobie nie poradzą.

Wspieramy finansowo dzieci, młodzież i osoby dorosłe zmagające się z chorobą lub niepełnosprawnością, ale również ludzi, którzy wskutek tragicznych zdarzeń utracili dorobek całego życia, bądź znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

Dofinansowujemy m.in. zakup leków, koszty operacji, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, a także zakup wózków inwalidzkich, protez, aparatów słuchowych. W ciągu 10 lat funkcjonowania Fundacji z takiej pomocy skorzystało już kilkaset osób.

Każdą prośbę rozpatrujemy indywidualnie, dokładnie weryfikujemy otrzymane informacje i  dajemy odpowiedź.

Jako Fundacja skupiająca się głównie na lokalnej działalności, współpracujemy m.in. z okolicznymi szkołami, instytucjami działającymi na rzecz dzieci, klubami sportowymi, organizacjami charytatywnymi. Dofinansowujemy organizację konkursów, wycieczek szkolnych, wyjazdów na zielone szkoły czy na zawody sportowe. Wspieramy również realizację interesujących projektów edukacyjnych.

Twoja Szansa - Gala

Od początku istnienia Fundacja realizuje program pomocy stypendialnej. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół średnich i studentów, a jego ideą jest wieloletnie wspieranie jednej osoby, tak, aby mogła planować dalszą edukację wiedząc, że może liczyć na pomoc finansową. Do tej pory naszym programem objęliśmy 195 uczniów osiągających doskonałe wyniki w nauce i wybitnie utalentowanych.

Twoja Szansa Gala

Na uwagę zasługuje fakt, iż zarówno członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia. Całość kwot pieniężnych przekazanych na rzecz Fundacji przez darczyńców, wykorzystywana jest na działalność statutową organizacji. Wszelkie koszty administracyjne finansowane są z darowizn pochodzących od fundatora FFiL Śnieżka SA.