* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Akredytacja dla Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA

15 luty 2008
Akredytacja dla Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA
Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA uzyskało Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA uzyskało Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Zakres Akredytacji podany jest na stronie PCA: http://www.pca.gov.pl/zakresy/AB/AB%20855.pdf .

 

Akredytacja to formalne uznanie - przez upoważnioną jednostkę akredytującą - kompetencji jednostki akredytowanej do wykonywania określonych zadań, przy czym upoważnienie dla jednostki akredytującej przyznawane jest przez rząd.

 

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, które określają wymagania jednostek akredytujących oraz jednostek podlegających akredytacji. Uzyskanie Akredytacji przez Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA oznacza, że zostało ono pozytywnie oceniona według tych norm i wytycznych.
 
Uzyskany Certyfikat Akredytacji jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji pracowników Laboratorium Kontroli Jakości FFiL Śnieżka SA. Świadczy również o najwyższym standardzie świadczonych usług i prac prowadzonych w Laboratorium. 

 

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą produkcyjną w swojej branży, która posiada akredytowane Laboratorium. Będziemy korzystać ze zdobytej wiedzy oraz coraz większego doświadczenia i „przekładać je” na efekty w postaci produktów najwyższej jakości. A wszystko w trosce o maksymalną satysfakcję naszych Klientów !