BARDZO DOBRE PÓŁROCZE ŚNIEŻKI

FFiL Śnieżka SA opublikowała Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2007 roku.

FFiL Śnieżka SA opublikowała Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2007 roku. Zysk netto Spółki dominującej FFiL Śnieżka SA po sześciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 19,1 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 11,3 mln zł, oznacza wzrost o 69,7%. Przychody netto ze sprzedaży Spółki po sześciu miesiącach wyniosły 190,4 mln zł, co oznacza wzrost o 20,4%. O 22,2% wzrósł zysk brutto Spółki. Bardzo dobry wynik Śnieżka odnotowała na działalności operacyjnej - zysk operacyjny po sześciu miesiącach br. wyniósł 19,3 mln, co daje ponad 38%-owy wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Marża zysku operacyjnego Spółki wyniosła  10,1% (w roku ubiegłym 8,79%).

 

Pierwsze półrocze obfitowało w wiele ważnych dla Spółki wydarzeń. M.in. w czerwcu umorzono 2.175.000 akcji własnych Spółki odkupionych od jednego z jej głównych udziałowców - firmy „Eko-Świat” Sp.z o.o.

W I półroczu br. Śnieżka została również uhonorowana kilkoma prestiżowymi nagrodami, wśród których najważniejsze to: tytuł Marki Wysokiej Reputacji 2007 oraz otrzymane trzeci rok z rzędu Złote Godło „LAUR KONSUMENTA 2007”, a tym samym tytuł Grand Prix. Obie nagrody są dla Śnieżki szczególnie istotne, gdyż przyznawane są firmom (markom) najwyżej cenionym, cieszącym się największym uznaniem i popularnością wśród polskich konsumentów.

 

***


O FIRMIE:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. powstała w roku w 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o.). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Wartość sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA wzrasta systematycznie od początku działalności Firmy. W 2006 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 411,6 mln zł i były o 7,9% wyższe w porównaniu do 2005 roku. Przychody spółki dominującej ukształtowały się na poziomie 320,7 mln i były prawie 22-krotnie większe niż zaledwie 12 lat wcześniej (w roku 1994). Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi. Jednym z przejawów dynamicznego rozwoju Firmy było uruchomienie zakładu produkcyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej w Jaworowie na Ukrainie. Obecnie Śnieżka posiada także drugi zakład produkcyjny na Ukrainie (w miejscowości Wistowa) oraz jeden na Białorusi (w Żodino koło Mińska). Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachstańskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Podstawowym przedmiotem działalności nowej spółki jest dystrybucja produktów Śnieżki na rynku rumuńskim. W przyszłości – w miarę wzrostu sprzedaży wyrobów na tym rynku – Śnieżka planuje uruchomienie w Rumunii produkcji.

 

Za kontakty z mediami odpowiada:                                                                                 Biuro prasowe w Warszawie:
Magdalena Olszewska                                                                                                    Romana Kandziora
Specjalista ds. Public Relations                                                                                       Specjalista ds. Public Relations
FFiL Śnieżka SA                                                                                                              Task Force Consulting
Tel. (14) 681 11 11 w. 483                                                                                              Tel/fax (22) 855 56 85
Fax (14) 682 22 22                                                                                                          Tel/fax (22) 855 56 97
magdalena.olszewska@sniezka.com                                                                             r.kandziora@tfc.com.pl

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny