* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Bardzo dobry kwartał Śnieżki

26 luty 2007
FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2006 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka w układzie narastającym ukształtował się na poziomie 31,6 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (28,1 mln zł). Wynik netto Spółki dominującej FFiL Śnieżka S.A. w czwartym kwartale wyniósł 3,58 mln zł, co oznacza wzrost aż o 17,4%.

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2006 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka w układzie narastającym ukształtował się na poziomie 31,6 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (28,1 mln zł). Wynik netto Spółki dominującej FFiL Śnieżka S.A. w czwartym kwartale wyniósł 3,58 mln zł, co oznacza wzrost aż o 17,4%.

 

Po czterech kwartałach 2006 r. przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka wyniosły 411,6 mln zł, co oznacza wzrost o 7,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego (381,4 mln zł). Grupa Śnieżka odnotowała wysoki zysk na działalności operacyjnej – wyniósł on 43,85 mln zł, uzyskując dynamikę 104% (zysk operacyjny po czterech kwartałach roku poprzedniego osiągnął rekordowy w historii spółki poziom 42,1 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 10,6%.

 

W IV kwartale 2006 roku Śnieżka uzyskała znaczny wzrost sprzedaży, zarówno ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Wyniósł on odpowiednio 14,3% i 13,6% w porównaniu do czwartego kwartału 2005 roku. W uzyskaniu dobrych wyników sprzyjała nam m.in. łagodna zima zachęcająca do prowadzenia robót remontowo-budowlanych, która przyczyniła się do zwiększonego popytu, a tym samym wzrostu sprzedaży w porównaniu z rokiem 2005 – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A.

Ogólna dobra sytuacja w polskiej gospodarce jest dobrym prognostykiem na przyszłość – mówi Mikrut. Obserwowane ożywienie powinno zaowocować dobrymi wynikami spółek budowlanych, w tym także producentów materiałów wykończeniowych –dodaje.