Dobre wyniki Śnieżki

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2010 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka po dziewięciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 47,4 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 44,7 mln zł, oznacza dynamikę 106,0%.FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2010 roku. Zysk netto Grupy Śnieżka po dziewięciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 47,4 mln zł, co w porównaniu  do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 44,7 mln zł, oznacza dynamikę 106,0%.

Dobry wynik Grupa odnotowała na działalności operacyjnej – zysk operacyjny osiągnął 62,7 mln zł,  co oznacza dynamikę 100,2% (zysk operacyjny po trzech kwartałach roku 2009 wyniósł 62,6 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy ukształtowała się na poziomie 14,2% (po trzech kwartałach roku ubiegłego 14,0%). Przychody netto ze sprzedaży Grupy po dziewięciu miesiącach 2010 roku wyniosły 441,1 mln zł.  Grupa odnotowała wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, które po kryzysie powoli osiągają stabilizację gospodarczą. Sprzedaż na Ukrainie wzrosła o 1,8% i wyniosła 87,3 mln zł, zaś na Białorusi sprzedaż wzrosła o 4,1% i wyniosła 38,4 mln zł (w analogicznym okresie 2009 roku sprzedaż na Ukrainie osiągnęła 85,8 mln zł, a na Białorusi 36,9 mln zł). Spółka odnotowała też znaczny wzrost sprzedaży eksportowej w Mołdawii (19%) oraz Rosji (43%).  Spółka dominująca odnotowała wzrost zysku netto. Po trzech kwartałach wyniósł on 40,1 mln zł i jest większy o 1,5% od wyniku netto po dziewięciu miesiącach roku ubiegłego (39,5 mln zł.). Przychody netto ze sprzedaży spółki dominującej, osiągnęły poziom 347,0 mln zł.

Uzyskane po trzech kwartałach wyniki są dla nas satysfakcjonujące – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. Dobra kondycja spółki cieszy tym bardziej, że rok 2010 był, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, liczne powodzie, okresem trudnym dla naszej branży. Ponadto, w dalszym ciągu wiele firm odczuwa skutki kryzysu - dodaje Piotr Mikrut.

Recepta na dobrą kondycję Śnieżki polega między innymi na strategii inwestowania w nowoczesne technologie oraz produkty. Spółka systematycznie rozwija i udoskonala ofertę, wprowadza nowe marki, takie jak: VIDARON, FOVEO TECH, czy BESTON, jednocześnie zwiększając sprzedaż w sieciach marketów w Polsce.

Spółka realizuje politykę inwestycji. Zgodnie z przyjętymi założeniami ok. 30 procent planowanego na dany rok zysku netto przeznaczana jest na rozbudowę, nowe technologie, doskonalenie i unowocześnianie produktów. Współistnienie w nowych segmentach rynkowych, długoterminowa strategia rozwoju, a także ekspansja na nowe rynki wymaga wprowadzania coraz to nowych innowacyjnych rozwiązań. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy na inwestycje wydatkowano około 20 mln złotych.

Wzrost zysku netto ma również wpływ na politykę dywidendy. Śnieżka podtrzymuje plany wypłacania dywidendy w przedziale  25% - 50% osiągniętego zysku. W 2010 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,60 zł na akcję.

W 2010 roku Śnieżka została uhonorowana prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Po raz kolejny zdobyła „Złoty Laur Konsumenta 2010” w kategorii FARBY oraz tytuł „Odkrycie Roku” dla marki Vidaron. Spółka została laureatem trzeciej edycji badania PremiumBrand dla spółek giełdowych, a w badaniu marek PremiumBrand 2010 zajęła najwyższą pozycję spośród marek w swojej branży oraz bardzo wysoką 6 lokatę wśród wszystkich nagrodzonych marek.

W III kwartale odbył się finał IV już edycji społecznego programu realizowanego przez FFiL Śnieżka SA „Kolorowe Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga”, którego celem jest stworzenie dzieciom  i młodzieży jak najlepszych warunków do uprawiania sportów zespołowych, wyrównywania szans dla uczniów z najuboższych regionów Polski. W ramach programu Śnieżka funduje dzieciom wielofunkcyjne boiska sportowe. Spółka prowadzi też inne aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt społeczny pod nazwą „Dziecięcy świat w kolorach” opiera się na pomyśle artystycznego malowania wnętrz, z wykorzystaniem motywów bajkowych. Celem jest zminimalizowanie lęku i strachu małych pacjentów związanego z pobytem w szpitalu. Od 2005 roku Śnieżka prowadzi też własną fundację „Twoja szansa”, której szczególną inicjatywą jest Program Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży  z ubogich rodzin. Za działalność społeczną Śnieżka została uhonorowana w prestiżowym konkursie „Mocni Wizerunkiem 2010”, w którym otrzymała dwie główne nagrody: za program „Kolorowe Boiska” oraz całokształt aktywności społecznych.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny