FFiL Śnieżka SA – podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka SA poinformował o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Bytowie.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału dokonana została 11 marca 2008 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 3 100 000 zł. Podwyższenie kapitału opłacono gotówką.

Podwyższenie kapitału zakładowego w Fabryce Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka wpłynęło na strukturę udziałów w spółce. Obecnie FFiL Śnieżka SA jest właścicielem 96,45% udziałów w tej spółce zależnej (przed podwyższeniem kapitału zakładowego było to 90%).  Pozostałe 3,55% należy do polskiego partnera Andrzeja Kina (wcześniej posiadał on 10%).

 

Jednocześnie Śnieżka poinformowała o otrzymaniu decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych dopuszczającej wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C FFiL Śnieżka SA w ilości 608 333 szt. Jeśli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA dokona asymilacji tych akcji z akcjami będącymi w obrocie giełdowym, 15 kwietnia 2008 roku zostaną one wprowadzone do obrotu.

 

***

 


O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.
Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Ceniona zarówno przez partnerów handlowych, jak i konsumentów, Śnieżka, w samym 2007 roku, zdobyła osiem nagród (m.in. Markę Wysokiej Reputacji 2007, Laur Konsumenta 2007 i Super Produkt 2006 miesięcznika „Mam dziecko” za linię Disney). Cztery spośród tych wyróżnień przyznali Firmie konsumenci. Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny