ING TFI posiada ponad 5% akcji ŚNIEŻKA SA

W wyniku nabycia akcji w dniu 7 września 2004 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają łącznie 817 560 sztuk akcji FFiL ŚNIEŻKA SA, co stanowi 5,76 % kapitału zakładowego Spółki i daje łącznie 817 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu FFiL ŚNIEŻKA SA, (5,05 % ogólnej liczby głosów).

W wyniku nabycia akcji w dniu 7 września 2004 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadają łącznie 817 560 sztuk akcji FFiL ŚNIEŻKA SA, co stanowi 5,76 % kapitału zakładowego Spółki i daje łącznie 817 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu FFiL ŚNIEŻKA SA, (5,05 % ogólnej liczby głosów).

Spośród nowych udziałowców ŚNIEŻKI ING TFI jest pierwszym inwestorem instytucjonalnym, który posiada ponad 5% pakietu akcji Spółki. Zainteresowanie akcjami FFiL ŚNIEŻKA SA jest oznaką docenienia przez inwestorów dotychczasowych osiągnięć oraz możliwości rozwojowych Spółki. Potwierdzeniem wartości ŚNIEŻKI jako długofalowego celu inwestycyjnego jest m.in. 20% wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA w sierpniu 2004 roku (43,8 mln zł).

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny