KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTÓW

Wyniki po trzech kwartałach

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2007 roku.  Zysk netto Grupy Śnieżka SA po dziewięciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 34,84 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 31,4 mln zł, oznacza wzrost o 10,9%. Zysk netto spółki dominującej wzrósł o 31,4% i wyniósł 32 mln zł (w analogicznym okresie 2006 roku było to 24,4 mln zł).

 

Przychody netto ze sprzedaży Grupy po dziewięciu miesiącach wyniosły 397,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17,36%. O 17% wzrosły również przychody netto ze sprzedaży spółki dominującej, które osiągnęły poziom 312,8 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 267,3 mln zł). Zysk operacyjny spółki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 35,67 mln zł i jest większy o ponad 21% od wyniku operacyjnego po dziewięciu miesiącach roku ubiegłego (29,47 mln zł). Także Grupa Śnieżka odnotowała znaczny wzrost zysku na działalności operacyjnej – wyniósł on 49,3 mln zł, co oznacza dynamikę 123,6% (zysk operacyjny po trzech kwartałach roku 2006 wyniósł 39,86 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 12,4% (po trzech kwartałach ubiegłego roku 11,8%).

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny