* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

MOCNY I KWARTAŁ

15 maj 2006
Po bardzo dobrych wynikach za I kwartał Śnieżka przedstawiła prognozę na 2006 rok.

Po bardzo dobrych wynikach za I kwartał Śnieżka przedstawiła prognozę na 2006 rok. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. osiągnęła w I kwartale przychody skonsolidowane na poziomie 71,2 mln zł tj. o 14% więcej niż rok temu. Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej przekroczył 4 mln zł (wzrost aż o 81%),a zysk netto wyniósł 2,6 mln (rok temu była niewielka strata). Tak dobre wyniki są rezultatem kontynuowania działań repozycjonowania marki Śnieżka, wdrażanych efektywnych programów budżetowania oraz dynamicznego wzrostu eksportu. Równocześnie z prezentacją wyników pierwszego kwartału 2006 Zarząd przedstawił prognozę na cały rok, która zakłada ponad 10% wzrost przychodów oraz zysk netto na poziomie 31 mln zł, czyli o 10,3% wyższy niż w roku ubiegłym.

 

Pomimo, że wyniki I kwartału są bardzo optymistyczne przedstawiliśmy zrównoważoną prognozę. Będziemy pilnie obserwować rozwój sytuacji na rynku i nie wykluczamy możliwości przekroczenia prognozy - mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA.