Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śnieżki

W dniu 12 stycznia 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śnieżka SA.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto uchwałę o nabyciu 1 800 000 akcji własnych serii D dopuszczonych do publicznego obrotu w celu ich umorzenia. Cena wykupu akcji została ustalona w wyniku negocjacji i wyniesie 21 zł za sztukę, co da łączną kwotę transakcji 37 800 000 zł. Zakup ma zostać sfinansowany ze środków własnych spółki.

 

Akcje, o których mowa, stanowią 11,2 proc. wszystkich odkupione od jednego z głównych akcjonariuszy Śnieżki – spółki Eko-Świat akcji podkarpackiego producenta farb i dają 9,99 proc. głosów na WZA. Zostaną one Sp.z o.o., który Zarządowi Śnieżki złożył stosowna ofertę sprzedaży.

Możliwość zbywania przez akcjonariuszy akcji serii D reguluje podpisana przez nich dnia 29 marca 2004 roku umowa zabezpieczająca obrót tymi akcjami, będąca następstwem oświadczenia akcjonariuszy serii D z dnia 12.11.2003. Informacje o podpisaniu w/w umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 15/2004 z dnia 30.03.2004r. W związku z powyższym, wobec chęci zbycia posiadanych udziałów przedstawiciele Spółki Eko-Świat Sp.z o.o. zwrócili się ze stosowną ofertą do Zarządu FFiL Śnieżka S.A. Złożona propozycja została przez Zarząd oceniona pozytywnie – stosowana uchwała została podjęta przez Zarząd FFiL Śnieżka S.A. dnia 07.12.2006r. (raport bieżący nr 51/2006). Wykupienie akcji przez Śnieżkę i ich umorzenie wpłynie korzystnie na wartość spółki – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka S.A. - Ponadto umożliwi to dotychczasowym głównym akcjonariuszom zachowanie kontroli nad spółką – dodaje.  

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny