* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Nowe inwestycje FFiL Śnieżka S.A.

19 czerwiec 2006
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. zakończyła swą najnowszą inwestycję – budowę Wydziału Farb Rozpuszczalnikowych. Przy projektowaniu tej inwestycji wykorzystano najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w przemyśle farbiarskim.
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. zakończyła swą najnowszą inwestycję – budowę Wydziału Farb Rozpuszczalnikowych. Przy projektowaniu tej inwestycji wykorzystano najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w przemyśle farbiarskim.

Nowy Wydział Farb Rozpuszczalnikowych naszej fabryki ma zdolność produkcyjną około 30 milionów litrów farb rocznie – mówi Stanisław Panek, Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. - To inwestycja na poziomie światowym – Wydział wyposażony został w urządzenia technologiczne oraz pomocnicze najnowszej generacji. Spełnia wszystkie wymagania z zakresu ochrony środowiska naturalnego jak i środowiska pracy. System sterowania i instalacja technologiczna pozwalają na łatwą zmianę receptur oraz proste komponowanie nowych. Praktycznie bez ograniczeń możemy dzisiaj stosować różne surowce
i półprodukty.

W sferze dbałości o środowisko zastosowano hermetyzację procesów produkcyjnych – ograniczono emisję czynników szkodliwych do atmosfery, a także praktycznie wyeliminowano zapylenie zastępując ręczny zasyp surowców sypkich systemem podciśnieniowego transportu tych surowców.