* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Nowy Prezes Zarządu

6 luty 2003
Od 1 lutego br. stanowisko Prezesa Zarządu w FFiL ŚNIEŻKA S.A...

Nowy Prezes Zarządu.
Od 1 lutego br. stanowisko Prezesa Zarządu w FFiL ŚNIEŻKA S.A. objął Pan Bogusław Placek, który zastąpił dotychczas pełniącego tę funkcję Pana Aleksandra Panka. Bogusław Placek ma 50lat - wcześniej pracował w Wojsku Polskim. Posiada dyplom mi. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie oraz Akademii Rolniczej w Krakowie. Jego ostatnie stanowisko służbowe w WP to Dowódca 3 Pułku Saperów w Dębicy.
Głównym założeniem polityki nowego Prezesa, będzie umocnienie pozycji ŚNIEŻKI na rynku farb i lakierów. Realizacji tego celu służyć będą działania na rzecz utrzymania wysokiej jakości produktów ŚNIEŻKI oraz właściwa polityka wobec Partnerów Handlowych. Nowy Prezes dużo uwagi przywiąże do usprawnienia systemu przepływu informacji zarówno wewnątrz struktur firmy, jak i pomiędzy firmą a jej otoczeniem.
Cenię ludzi kompetentnych, z pasją realizujących swoje zadania. Sukces przedsiębiorstwa opiera się w znacznej mierze na pracy takich właśnie ludzi, jak również na dobrej organizacji czasu pracy, poprawnym wyznaczeniu priorytetów oraz konsekwencji w działaniu - mówi Bogusław Placek.
Wolny czas najchętniej spędza z żoną Krystyną, córką Katarzyną i synem Marcinem. Interesuje się historią wojskowości, literaturą i poezją. Dzięki systematycznej grze w tenisa ziemnego oraz pływaniu utrzymuje bardzo dobrą kondycję fizyczną.