Pierwszy kwartał Śnieżki

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2008 roku.  Zysk netto Grupy Kapitałowej przekroczył  6 mln zł, co w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego (blisko 4 mln zł),oznacza wzrost o 52%. Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie 9,6 mln zł - wzrost o ponad 39%.

 

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w wyniosły 105 mln zł, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy sprzedaż osiągnęła poziom 96,8 mln zł, oznacza wzrost o 8,3%. O 5,3% wzrosły przychody Spółki dominującej  i wyniosły 79,2 mln zł (w roku 2007 było to 75,2 mln zł). Pierwszy kwartał przyniósł też wzrost zysku spółki dominującej. Zysk operacyjny wzrósł aż o ponad 82% i wyniósł 8,2 mln zł (w roku 2007 4,5 mln zł),zaś zysk netto wyniósł 6,1 mln zł, co oznacza dynamikę 200%. 

 

Realizując długookresową strategię rozwoju, w pierwszym kwartale br. Śnieżka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w spółce  Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o., a nastepnie w spółce zależnej w Wistowej na Ukrainie.
 
W styczniu Spółka podpisała umowę o współpracy z międzynarodowym koncernem naukowym DuPont . Na jej podstawie Śnieżka otrzymała licencję do znaku towarowego Teflon®. W efekcie spółka wprowadziła do wybranych produktów innowacyjną w skali światowej technologię Teflon® surface protektor. Na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi, czyli w krajach, które z punktu widzenia prowadzonej działalności są dla Śnieżki najważniejsze, umowa obowiązuje na zasadzie wyłączności, co daje Śnieżce dodatkowa przewagę konkurencyjną.  

 

Na 19 czerwca br. Zarząd FFiL Śnieżka SA zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” oraz ich wyniki finansowe za rok 2007. Zaproponowany zostanie także podział zysku netto Spółki za ubiegły rok. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, Zarząd Spółki zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,10 zł na akcję.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny