PRAWIE 70%-OWY WZROST ZYSKU

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za drugi kwartał 2007 roku. Zysk netto Spółki dominującej FFiL Śnieżka SA po sześciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 19,1 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniósł on 11,3 mln zł, oznacza wzrost o 69,7%. 

 

Przychody netto ze sprzedaży Spółki po sześciu miesiącach wyniosły 190,4 mln zł, co oznacza wzrost o 20,4%. O 20,5% wzrosły również przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej, które osiągnęły poziom 240,2 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego 199,3 mln zł).  Zysk netto Grupy Śnieżka po sześciu miesiącach wyniósł 16,9 mln zł i jest większy o 29,6% od wyniku netto po dwóch kwartałach roku ubiegłego, kiedy ukształtował się na poziomie 13,01 mln zł. Grupa Śnieżka odnotowała także znaczny wzrost zysku na działalności operacyjnej – wyniósł on 26,7 mln zł, co oznacza dynamikę 135,7% (zysk operacyjny po dwóch kwartałach roku 2006 wynosił 19,7 mln zł). Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła  11,1%.

 

Spółka podała również informację o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego  w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który dnia 26 lipca 2007 roku dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego z dotychczasowej kwoty 16 025 000 zł do kwoty 13 850 000 zł. Obniżenie to jest następstwem umorzenia akcji własnych serii D FFiL Śnieżka S.A. w ilości  2 175 000, które zostały nabyte przez Spółkę w dniach 29 stycznia 2007 r. oraz 4 czerwca 2007 r. na podstawie oferty sprzedaży złożonej przez Eko-Świat Sp.z o.o.

 

Umorzenie akcji znalazło swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach giełdowych określających atrakcyjność lokowania pieniędzy w akcje Śnieżki. I tak zysk przypadający na jedną akcję wzrósł po umorzeniu o ponad 15,5% z 2,12 zł na 2,45 zł.  Wskaźnik P/E (cena/zysk) zmienił swoją wartość z 26,42 na 22,83, zaś wskaźnik P/BV (cena/wartość księgowa) obniżył się z poziomu 5,63 do poziomu 4,87. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 11,51 (przed umorzeniem 9,95),co oznacza wzrost o prawie 16%. Obliczenia wykonywano przy założeniu ceny rynkowej akcji na poziomie 56 zł.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny