* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Prezentacja oficjalnych wyników

18 maj 2004
Prezentacja oficjalnych wyników
Dnia 17.05.2004 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał

Dnia 17.05.2004 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miała miejsce prezentacja oficjalnych wyników FFiL SNIEŻKA SA oraz grupy Kapitałowej SNIEŻKA za I kwartał 2004 roku. Jednocześnie dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz omówiono bieżące działania Spółki.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele FFiL ŚNIEŻKA SA: Prezes Zarządu Piotr Mikrut, Dyrektor ds. Finansowych Członek Zarządu Witold Waśko oraz Dyrektor ds. Handlowych Janusz Kęsek (na zdjęciu). Więcej informacji o wynikach kwartalnych na stronie: www.inwestor.sniezka.pl