* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 11/2007

5 marzec 2007
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 5 marca 2007 roku informacji o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Śnieżka Romania S.R.L. Rejestracja zmiany wysokości kapitału poprzez zatwierdzenie zmian w umowie spółki została dokonana 12 lutego 2007 roku.

 

Obecnie kapitał zakładowy spółki Śnieżka Romania S.R.L. wynosi 467 000 RON (lei rumuńskich),co stanowi równowartość 535 882,50 PLN z dnia rejestracji. Struktura udziałów przedstawia się następująco:

FFiL Śnieżka S.A.    80 % udziałów

Andrei Zamfirescu  10 % udziałów

Viorica Baston        10 % udziałów

 

Wszystkie udziały w spółce zostały opłacone gotówką.

Jednocześnie sąd zarejestrował zmianę adresu rumuńskiej spółki, obecnie jej siedziba znajduje się w miejscowości Savinesti, przy Aleea Parcului nr 1.