* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 1/2008

16 styczeń 2008
Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kwartał 2007 r. – 26 luty 2008 r.

za I kwartał 2008 r. – 13 maja 2008 r.

za II kwartał 2008 r. – 12 sierpnia 2008 r.

za III kwartał 2008 r. – 13 listopada 2008 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 25 września 2008 r.

3. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2008 r. – 23 października 2008 r.

4. Raport roczny za 2007 r. – 28 kwietnia 2008 r.

5. Raport roczny skonsolidowany za 2007 r. – 20 maja 2008 r.