Raport bieżący Nr 12/2007

Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej nr KRA/KRB/0044/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 

Aneks opatrzony datą 2 marca 2007 roku, z datą uruchomienia kredytu w dniu 5 marca 2007 roku, podnosi kwotę limitu kredytowego do 20,0 mln PLN i wydłuża termin wykorzystania kredytu do dnia 27 lutego 2009 roku. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte cesje wierzytelności do kwoty 7,5 mln PLN, zastaw na środkach trwałych do kwoty 2,0 mln PLN  oraz zastaw na zapasach wyrobów i surowców do kwoty 4,5 mln PLN. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. wynosi 20 mln PLN.

 

 

Kwota kredytu przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny