* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 13/2007

27 marzec 2007
Deklaracja dotycząca wysokości dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie wysokości rekomendowanej dywidendy. Zarząd postanowił zaproponować wypłatę dywidendy z zysku za 2006 rok w wysokości 1,00 PLN na akcję.

Ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A.