* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 14/2008

31 marzec 2008
Deklaracja wysokości dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu uchwały w dniu 31 marca 2008 roku dotyczącej wysokości deklarowanej dywidendy. Zgodnie z uchwałą dywidenda z zysku za 2007 rok jaką Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyniesie 15 235 000 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 1,10 zł dywidendy.