Raport bieżący Nr 16/2007

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2006 roku.

 

Raporty bieżące:

Raport bieżący Nr 1/2006 z dnia 12 stycznia 2006: Powołanie i odwołanie prokurentów

Raport bieżący Nr 2/2006 z dnia 12 stycznia 2006: Termin i porządek obrad ZWZA spółki

Raport bieżący Nr 3/2006 z dnia 17 stycznia 2006: Wstępne wyniki finansowe za 2005 rok

Raport bieżący Nr 4/2006 z dnia 30 stycznia 2006: Terminy publikacji raportów okresowych

Raport bieżący Nr 5/2006 z dnia 30 stycznia 2006: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych emitenta

Raport bieżący Nr 6/2006 z dnia 1 marca 2006: Zwięzła ocena sytuacji spółki

Raport bieżący Nr 7/2006 z dnia 1 marca 2006: Deklaracja wypłaty dywidendy

Raport bieżący Nr 8/2006 z dnia 9 marca 2006: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku

Raport bieżący Nr 9/2006 z dnia 9 marca 2006: Projekty uchwał na ZWZA

Raport bieżący Nr 10/2006 z dnia 17 marca 2006: Uchwały podjęte przez ZWZA

Raport bieżący Nr 11/2006 z dnia 17 marca 2006: Oświadczenie w zakresie przestrzegania Ładu Korporacyjnego

Raport bieżący Nr 12/2006 z dnia 17 marca 2006: Powołanie Członków Zarządu

Raport bieżący Nr 13/2006 z dnia 24 marca 2006: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Raport bieżący Nr 14/2006 z dnia 31 marca 2006: Zawiadomienie o nabyciu akcji od Julius Baer Investment Management LLC

Raport bieżący Nr 15/2006 z dnia 31 marca 2006: Zawiadomienie o nabyciu akcji od Julius Baer International Equity Fund

Raport bieżący Nr 16/2006 z dnia 24 kwietnia 2006: Sprostowanie omyłki pisarskiej w prospekcie

Raport bieżący Nr 17/2006 z dnia 26 kwietnia 2006: Zamiana 11 500 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Raport bieżący Nr 18/2006 z dnia 5 maja 2006: Zamiana 2 375 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Raport bieżący Nr 19/2006 z dnia 15 maja 2006: Prognoza wyników na 2006 rok

Raport bieżący Nr 20/2006 z dnia 15 maja 2006: Zamiana 1 875 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Raport bieżący Nr 21/2006 z dnia 16 maja 2006: Zamiana 1 250 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Raport bieżący Nr 22/2006 z dnia 16 maja 2006: Uchwała KDPW o przyjęciu akcji do depozytu

Raport bieżący Nr 23/2006 z dnia 25 maja 2006: Rejestracja akcji w KDPW                     

Raport bieżący Nr 24/2006 z dnia 7 czerwca 2006: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Raport bieżący Nr 25/2006 z dnia 14 czerwca 2006: Zamiana 1 250 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Raport bieżący Nr 26/2006 z dnia 23 czerwca 2006: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący Nr 27/2006 z dnia 23 czerwca 2006: Termin i porządek obrad NWZA

Raport bieżący Nr 28/2006 z dnia 28 czerwca 2006: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Raport bieżący Nr 29/2006 z dnia 7 lipca 2006: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący Nr 30/2006 z dnia 10 lipca 2006: Sprostowanie raportu bieżącego Nr 29/2006

Raport bieżący Nr 31/2006 z dnia 10 lipca 2006: Rejestracja akcji w KDPW

Raport bieżący Nr 32/2006 z dnia 21 lipca 2006: Projekty uchwał NWZA

Raport bieżący Nr 33/2006 z dnia 31 lipca 2006: Treść uchwał NWZA

Raport bieżący Nr 34/2006 z dnia 3 sierpnia 2006: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Raport bieżący Nr 35/2006 z dnia 4 sierpnia 2006: Zmiana stanowiska powierzonego Członkowi Zarządu

Raport bieżący Nr 36/2006 z dnia 11 sierpnia 2006: Tekst jednolity statutu

Raport bieżący Nr 37/2006 z dnia 31 sierpnia 2006: Zawiązanie spółki rumuńskiej

Raport bieżący Nr 38/2006 z dnia 6 września 2006: Udzielenie prokury

Raport bieżący Nr 39/2006 z dnia 26 września 2006: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Raport bieżący Nr 40/2006 z dnia 29 września 2006: Rejestracja zmiany nazwy i wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący Nr 41/2006 z dnia 6 października 2006: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący Nr 42/2006 z dnia 12 października 2006: Nabycie udziałów w spółce zależnej Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.w Jaworowie

Raport bieżący Nr 43/2006 z dnia 13 października 2006: Nabycie udziałów w spółce zależnej Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej

Raport bieżący Nr 44/2006 z dnia 18 października 2006: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący Nr 45/2006 z dnia 20 października 2006: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego spółki zależnej

Raport bieżący Nr 46/2006 z dnia 26 października 2006: Nabycie udziałów w spółce zależnej Śnieżka BELPOL Sp. z o.o.

Raport bieżący Nr 47/2006 z dnia 14 listopada 2006: Zawarcie umowy z animatorem emitenta

Raport bieżący Nr 48/2006 z dnia 21 listopada 2006: Konwersja akcji imiennych

Raport bieżący Nr 49/2006 z dnia 23 listopada 2006: Rejestracja kapitału zakładowego spółek zależnych

Raport bieżący Nr 50/2006 z dnia 30 listopada 2006: Rejestracja zamiany akcji w KDPW

Raport bieżący Nr 51/2006 z dnia 7 grudnia 2006: Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Raport bieżący Nr 52/2006 z dnia 7 grudnia 2006: Termin i porządek obrad NWZA

Raport bieżący Nr 53/2006 z dnia 8 grudnia 2006: Dopuszczenie akcji serii C do obrotu giełdowego

Raport bieżący Nr 54/2006 z dnia 14 grudnia 2006: Asymilacja akcji w KDPW

 

Raporty okresowe:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 28 lutego 2006 za 4 kwartał 2005 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 15 maja 2006 za 1 kwartał 2006 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 11 sierpnia 2006 za 2 kwartał 2006 roku

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny z dnia 14 listopada 2006 za 3 kwartał 2006 roku

 

Raport półroczny z dnia 29 września 2006 za I półrocze 2006 roku

Skonsolidowany raport półroczny z dnia 27 października 2006 za I półrocze 2006 roku

 

 

Raport roczny z dnia 1 marca 2006 za rok 2005

Skonsolidowany raport roczny z dnia 28 kwietnia 2006 za rok 2005

 

Wszystkie wyżej wymienione raporty są dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.sniezka.pl .

 

 

 
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny