Raport bieżący Nr 19/2006

Prognoza wyników na 2006 rok

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje o sporządzeniu prognozy wyników Grupy Kapitałowej Śnieżka na 2006 rok, która zakłada osiągnięcie:

  • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 420,0 mln złotych, co daje wzrost powyżej 10% w stosunku do roku 2005
  • skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 31 mln PLN, co daje wzrost 2006/2005 również powyżej 10%
Na realizację prognozy wpływ będą miały spółki obejmowane konsolidacją sprawozdań finansowych: FFiL Śnieżka S.A., Hadrokor Sp. z o.o., Farbud Sp. z o.o., Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o., Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej, Śnieżka-BELPOL Sp. z o.o. oraz Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. (konsolidacja metodą pełną).

 

Prognoza została sporządzona przy założeniu następujących kursów walutowych w 2006 r.:

  • średni roczny kurs USD 3,20 PLN
  • średni roczny kurs EURO 3,90 PLN
Emitent będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników, natomiast w okresach kwartalnych przedstawi oceny i ewentualne korekty założonych planów, w przypadku gdyby zrealizowane wielkości wskazywałyby na różnicę w całym 2006 roku danych prognozowanych o więcej niż 10%.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny