Raport bieżący Nr 20/2007

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 czerwca 2007 roku informacji o transakcji zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A FFiL Śnieżka S.A. 

 

W dniu 4 czerwca 2007 roku Pan Kazimierz Mikrut zbył 25 000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A FFiL Śnieżka S.A. na rzecz członków Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. w następujących ilościach:

Pana Jerzego Pater w ilości 8 333 sztuk akcji,

Pana Stanisława Cymbor w ilości 8 334 sztuk akcji,

Pana Stanisława Mikrut w ilości 8 333 sztuk akcji.

Cena sprzedaży wszystkich akcji jest jednakowa i wynosi 22,00 PLN za sztukę.

 

W związku z transakcją Spółka otrzymała zawiadomienia od członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia w/w akcji imiennych uprzywilejowanych serii A:

Pan Jerzy Pater przekazał informację o nabyciu 8 333 akcji  po 22,00 PLN za sztukę,

Pan Stanisław Cymbor przekazał informację o nabyciu 8 334 sztuk akcji po 22,00 PLN za sztukę,

Pan Stanisław Mikrut przekazał informację o nabyciu 8 333 sztuk akcji po 22,00 PLN za sztukę.

Powyższe akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Wartość transakcji przekracza równowartość 5 000 EURO.

Informacja została sporządzona w dniu 4 czerwca 2007 roku w Brzeźnicy.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny