* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 20/2008

8 maj 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej (Ukraina).  Zarejestrowanie podwyższenia kapitału nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2008 roku przez Urząd Rejestrowy Administracji Ukrainy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi obecnie 9 665 681,00 UAH (równowartość 4 179 440,46 PLN z dnia rejestracji). Struktura udziałowców nie zmieniła się i wygląda następująco:

FFiL Śnieżka S.A.                   74% udziałów

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.     26% udziałów

Podwyższenie kapitału zostało opłacone gotówką.