* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 22/2007

6 czerwiec 2007
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy obecnych na NWZA Śnieżka S.A. w dniu 4 czerwca 2007 roku prawem do co najmniej 5% głosów dysponowali następujący akcjonariusze:

 

 

Liczba głosów                                       % udział w liczbie % udział w ogólnej

z posiadanych akcji                               głosów na NWZA   liczbie głosów

 

Jerzy Pater                             791 670                                  7,76                                        4,39

 

Stanisław Cymbor                  791 665                                  7,76                                        4,39

 

Stanisław Mikrut                  1 385 465                               13,58                                        7,69

 

Eko-Świat Sp. z o.o.              575 000                                  5,64                                        3,19        

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.        2 375 000                                23,28                                      13,18

 

PPHU Iwona

i Stanisław Cymbor

Sp. z o.o.                             2 375 000                                23,28                                       13,18

 

Rafał Mikrut

(razem z PPHU

2M Sp z o.o.)                      1 187 500                                11,64                                          6,59