* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący nr 24/2008

20 czerwiec 2008
Wybór członków Rady Nadzorczej

W dniu 19 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej V kadencji. W skład Rady weszły osoby, które pełniły te funkcje w poprzedniej kadencji: Jerzy Pater, Stanisław Cymbor, Stanisław Mikrut, Stanisław Wiatr, Jakub Bentke, Zbigniew Łapiński.

Życiorysy zawodowe Panów Jakuba Bentke i Zbigniewa Łapińskiego zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 36/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku, życiorysy pozostałych członków Rady zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym emitenta, który jest zamieszczony na stronie internetowej spółki.

Panu Stanisławowi Cymbor została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Pater funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, funkcję Sekretarza Rady pełni Pan Stanisław Wiatr.