Raport bieżący Nr 25/2005

Zbycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zbyciu przez swoją jednostkę zależną Śnieżkę-Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie w dniu 24 czerwca 2005 roku całości udziałów w spółce Anser-Ukraina Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Łucku. Nabywającym aktywa jest spółka Plastbud Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie. Cena po jakiej zostały zbyte aktywa wyniosła 507 250 UAH co stanowi równowartość 336 154,60 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 24 czerwca 2005 roku. Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. posiadała 51% udziałów w spółce Anser-Ukraina Ltd Sp. z o.o., natomiast emitent czyli FFiL Śnieżka S.A. posiada bezpośrednio 10% udziałów w spółce Plastbud Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych spółki Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. wynosiła 372 300 UAH, co stanowi równowartość 246 723,2 PLN z dnia zbycia.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest fakt, że udziały te stanowiły więcej niż 20% udział w kapitale zakładowym spółki Anser-Ukraina Ltd Sp. z o.o.Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny