Raport bieżący Nr 26/2006

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje o zawarciu w dniu 22 czerwca 2006 roku umowy kredytowej z bankiem BPH S.A. Centrum Korporacyjne Małopolska na kwotę 20,0 mln PLN w formie linii kredytowej z możliwością wykorzystania od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 29 czerwca 2007 roku. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte: zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zapisy umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Łączna wartość wszystkich umów kredytowych emitenta z bankiem BPH S.A. wynosi 20,0 mln złotych.

Kwota kredytu przewyższa wartość 10% kapitału własnego emitenta i stanowi podstawę uznania umowy za znaczącą.
Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny