* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 26/2007

26 czerwiec 2007
Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomień na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 21 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej emitenta o transakcjach zawartych przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez tą osobę:

1. sprzedaż 100 000 akcji serii D FFiL Śnieżka S.A. po cenie 57,00 zł w dniu 20 czerwca 2007 roku na sesji zwykłej GPW

2. sprzedaż 100 000 akcji serii D FFiL Śnieżka S.A. po cenie 57,00 w dniu 21 czerwca 2007 roku na sesji zwykłej GPW

 

Informacje zostały sporządzone w dniu 21 czerwca 2007 roku w Dębicy.