* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 28/2006

28 czerwiec 2006
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta.                
 Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy FFiL Śnieżka S.A. wynosi 15 900 000 PLN.

Aktualna struktura kapitału:

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk,  liczba głosów: 500 000
Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000
Akcje imienne serii C: 1 700 000 sztuk, liczba głosów: 1 700 000
Akcje serii D: 9 500 000 sztuk; liczba głosów 9 500 000
Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000
Akcje serii F: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000


Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 17 900 000.