Raport bieżący Nr 29/2006

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2005 roku Rada Nadzorcza FFiL ŚNIEŻKA S.A. działając w oparciu o § 14 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Poznań do przeprowadzenia badania:

·       Sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za I półrocze 2006 rok

·       Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za I półrocze 2006 roku

·       Sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za  2006 rok

·       Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za  2006 rok    

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Biuro w Katowicach, ul. Sokolska 8 posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 marca 1995 roku i została wpisana na listę Podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 238.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2005.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny