* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 30/2007

20 lipiec 2007
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza FFiL ŚNIEŻKA S.A. działając w oparciu o § 14 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Poznań do przeprowadzenia:

·       Przeglądu sprawozdania Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za I półrocze 2007 roku

·       Przeglądu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za I półrocze 2007 roku

·       Badania sprawozdania Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za  2007 rok

·       Badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za  2007 rok   

 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 marca 1995 roku i została wpisana na listę Podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 238.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu do badania i przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2005 i 2006.