* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 31/2006

10 lipiec 2006
Rejestracja akcji w KDPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych  z dnia 3 lipca 2006 roku o dokonaniu rejestracji 125 000 akcji imiennych serii C Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Akcje są oznaczone kodem PLSNZKA00041.

Pod kodem PLSNZKA00041 jest zarejestrowanych łącznie 1 825 000 akcji imiennych serii C FFiL Śnieżka S.A.