* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 3/2007

18 styczeń 2007
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. niniejszym informuje, że w dniu 12 stycznia 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śnieżki następujący akcjonariusze dysponowali liczbą głosów powyżej 5%:

 

Akcjonariusz                       Liczba głosów           % udział w liczbie             % udział

                                                                               głosów na NWZA              w ogólnej liczbie głosów

 

Jerzy Pater                                  625 000                         5,80                             3,47

 

Stanisław Cymbor                       625 000                         5,80                             3,47

 

Kazimierz Mikrut                          625 000                         5,80                             3,47

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.             2 375 000                       22,03                           13,18

 

PPHU Iwona i Stanisław

Cymbor Sp. z o.o.                     2 375 000                      22,03                           13,18

 

Eko-Świat Sp. z o.o.                  2 375 000                      22,03                           13,18

 

Piotr Mikrut                                  593 700                        5,51                              3,29

 

Rafał Mikrut                                 593 700                        5,51                              3,29

 

PPHU 2M Sp. z o.o.                     593 800                         5,51                             3,29