* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 34/2006

3 sierpień 2006
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że spośród akcjonariuszy obecnych na NWZA Śnieżka S.A. w dniu 31 lipca 2006 roku prawem do co najmniej 5% głosów dysponowali następujący akcjonariusze:

 

 

Liczba głosów                        % udział w liczbie              % udział w ogólnej

z posiadanych akcji                głosów na NWZA             liczbie głosów

 

Jerzy Pater                                        625 000                              5,21                             3,49

 

Stanisław Cymbor                             625 000                              5,21                             3,49

 

Stanisław Mikrut                             1 218 800                            10,16                              6,81

 

Kazimierz Mikrut                                625 000                               5,21                             3,49

 

Eko-Świat Sp. z o.o.                       2 375 000                             19,79                           13,27  

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.                   2 375 000                             19,79                            13,27

 

PPHU Iwona

i Stanisław Cymbor

Sp. z o.o.                                        2 375 000                             19,79                            13,27

 

Rafał Mikrut

(razem z PPHU

2M Sp z o.o.)                                  1 187 500                               9,90                              6,63