* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 35/2006

4 sierpień 2006
Zmiana stanowiska powierzonego Członkowi Zarządu

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że podjął decyzję o zmianie stanowiska powierzonego Członkowi Zarządu. Z dniem 3 sierpnia 2006 roku Członkowi Zarządu – Dyrektorowi ds. Handlowych Panu Januszowi Kęsek zostało powierzone nowe stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju.

 

Aktualnie sprawowane funkcje Członków Zarządu FFiL Śnieżka S.A.  przedstawiają się następująco:

Pan Piotr Mikrut – Prezes Zarządu

Pan Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomicznych

Pan Janusz Kęsek – Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju