* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 35/2007

31 sierpień 2007
Uchwała KDPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2007 roku, dotyczącej konwersji akcji imiennych emitenta, o następującej treści:

§1
Na podstawie § 85 ust. 2 pkt 4 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW 
ŚNIEŻKA S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia oznaczyć kodem PLSNZKA00058 
608.333 (sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki 
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A., powstałe po zamianie dokonanej w dniu 3 
września 2007 r. 608.333 (sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych 
zwykłych oznaczonych kodem PLSNZKA00041.
§ 2
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 3 września 2007 r.:
1) kodem PLSNZKA00041 oznaczonych jest 942.917 (dziewięćset czterdzieści dwa tysiące 
dziewięćset siedemnaście) akcji spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.,
2) kodem PLSNZKA00058 oznaczone są 608.333 (sześćset osiem tysięcy trzysta 
trzydzieści trzy) akcje spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.