* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 39/2006

26 wrzesień 2006
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta.                 

Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy FFiL Śnieżka S.A. wynosi 16 025 000 PLN.

 

Aktualna struktura kapitału:

 

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk,  liczba głosów: 500 000

Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000

Akcje imienne serii C: 1 825 000 sztuk, liczba głosów: 1 825 000

Akcje serii D: 9 500 000 sztuk; liczba głosów 9 500 000

Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Akcje serii F: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

 

 

Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 18 025 000.