* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 39/2007

16 październik 2007
Umowa pożyczki ze spółką zależną

Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje o podpisaniu w dniu 15 października 2007 roku umowy pożyczki zawartej pomiędzy FFiL Śnieżka S.A. (pożyczkodawcą) a spółką zależną Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) z przeznaczeniem na zasilenie środków obrotowych pożyczkobiorcy. Kwota pożyczki wynosi 3 mln USD co stanowi równowartość 7,84 mln PLN wg. kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy. Pożyczka została udzielona w formie linii odnawialnej, z możliwością wielokrotnego zadłużania się do dnia 14 października 2008 roku. Jako zabezpieczenie pożyczki został przyjęty cały majątek pożyczkobiorcy. Oprocentowanie oraz pozostałe warunki finansowe nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa wejdzie w życiu w dniu jej zarejestrowania w Narodowym Banku Ukrainy.