* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 40/2006

29 wrzesień 2006
Rejestracja zmiany nazwy i wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o powzięciu informacji w dniu 29 września 2006 roku o postanowieniu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie rejestracji zmiany nazwy, wysokości i struktury kapitału zakładowego spółki zależnej Fabryki Farb i Lakierów Proszkowych Sp. z o.o. w Bytowie.                 

 

Obecnie nazwa spółki brzmi Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka. Po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy tej spółki wynosi 1 000 000 PLN i dzieli się na 2 000 udziałów o wartości 500 PLN każdy.

 

Aktualna struktura kapitału:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.: 1 980 udziałów o wartości nominalnej 990 000 PLN i udziale w ogólnej liczbie głosów 99%

Andrzej Kin: 20 udziałów o wartości nominalnej 10 000 PLN i udziale w ogólnej liczbie głosów 1%

 

Wszystkie udziały zostały opłacone gotówką.