Raport bieżący Nr 40/2007

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych emitenta

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 listopada 2007 roku informacji o zmianie ogólnej liczby głosów akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. 

 

Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, Pan Stanisław Mikrut – Członek Rady Nadzorczej emitenta przekazał informację o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w wyniku zawartej umowy darowizny. Przed zmianą udziału Pan Stanisław Mikrut posiadał 760 466 akcji uprawniających do wykonania 1 427 130 głosów, co stanowiło 9,00% ogólnej liczby głosów i 5,49% udziału w kapitale zakładowym emitenta. W wyniku zawartej umowy darowizny akcji na rzecz:

 

Piotra Mikrut –133 333 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oraz 527 133 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,                              

Rafała Mikrut –  66 667 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,

 

Pan Stanisław Mikrut posiada 33 333 akcji uprawniających do wykonywania 166 665 głosów co stanowi 1,05% ogólnej liczby głosów i 0,24% udziału w kapitale zakładowym emitenta.

Jednocześnie Pan Piotr Mikrut – Prezes Zarządu przekazał informację o zwiększeniu ogólnej liczby głosów powyżej 10%. Przed zmianą udziału Pan Piotr Mikrut posiadał 593 700 akcji uprawniających do wykonania 593 700 głosów, co stanowiło 3,75% ogólnej liczby głosów i 4,29% udziału w kapitale zakładowym emitenta. Po zmianie udziału Pan Piotr Mikrut posiada 1 254 166 akcji uprawniających do 1 787 498 głosów co stanowi 11,28% ogólnej liczby głosów i 9,06% udziału w kapitale zakładowym. W ciągu następnych 12 miesięcy Pan Piotr Mikrut nie zamierza zbywać ani nabywać akcji emitenta.

 

W związku z w/w umową darowizny spółka otrzymała także zawiadomienia na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

Pan Stanisław Mikrut przekazał informację o zbyciu w drodze umowy darowizny 133 333 sztuk akcji serii B oraz 593 800 akcji serii D,

Pan Piotr Mikrut przekazał informację o nabyciu w drodze umowy darowizny 133 333 sztuk akcji serii B oraz 527 133 akcji serii D,

Pan Rafał Mikrut jako osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Stanisławem Mikrut przekazał informację o nabyciu w drodze umowy darowizny 66 667 sztuk akcji serii D.

 

 

Informacja została sporządzona w dniu 26 listopada 2007 roku w Brzeźnicy.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny