* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 41/2006

6 październik 2006
Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o powzięciu informacji w dniu 5 października 2006 roku o postanowieniu Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 września 2006 roku w sprawie rejestracji zmiany struktury kapitału zakładowego spółki zależnej Hadrokor Sp. z o.o.  we Włocławku.

 

Kapitał zakładowy spółki Hadrokor wynosi nadal 828 000 PLN i dzieli się na 828 udziałów o wartości 1 000 PLN każdy. Po rejestracji zmiany struktury aktualny udział w procentowej liczbie głosów przedstawia się następująco:

 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.: 423 udziały o wartości nominalnej 423 000 PLN i udziale w ogólnej liczbie głosów 51,09 %

Dariusz Drozd: 179 udziałów o wartości nominalnej 179 000 PLN i udziale w ogólnej liczbie głosów 21,62 %

Daniel Hadrowicz  160 udziałów o wartości nominalnej 160 000 PLN i udziale w ogólnej liczbie głosów 19,32 %

Inni udziałowcy o udziałach poniżej 5 %

 

Wszystkie udziały zostały opłacone gotówką.