Raport bieżący Nr 41/2007

Powołanie i odwołanie Członków Zarządu

W dniu 18 grudnia 2007 roku Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. powołała dwóch nowych Członków Zarządu: Panią Joannę Wróbel-Lipa i Panią Walentynę Ochab. Jednocześnie z funkcji Członka Zarządu – Dyrektora d.s. Rozwoju został odwołany Pan Janusz Kęsek.

 

Rada Nadzorcza emitenta powierzyła Pani Joannie Wróbel-Lipa funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego.

 

Dane dotyczące Pani Joanny Wróbel-Lipa:

 

Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 

Przebieg pracy zawodowej: od 2000 roku FFiL ŚNIEŻKA S.A.

05.2000 – 07.2003 – Specjalista ds. marketingu

08.2003 – 12.2004 – Kierownik działu marketingu

01.2005 – 07.2006 – Z-ca Dyr. Handlowego ds. Marketingu

Od 08.2006 – Dyrektor ds. Handlowych - Prokurent

 

Pani Joanna Wróbel-Lipa nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy  w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Joanna Wróbel-Lipa nie została również wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Rada Nadzorcza emitenta powierzyła Pani Walentynie Ochab  funkcję Członka Zarządu – Dyrektora d.s. Współpracy z Zagranicą.


Pani Walentyna Ochab posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne ( mgr ekonomii ) , ukończyła studia na Wydziale  Ekonomicznym  Lwowskiego Instytutu Handlowo – Ekonomicznego ( kierunek :  ekonomika i zarządzanie w handlu ) 

Przebieg pracy zawodowej:

1993-1995 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy

1995-1998 Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. , jako specjalista ds. marketingu

od 1998 r. do chwili obecnej w  Spółce jako Specjalista ds. eksportu,  Kierownik ds. Eksportu , a następnie Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą 

Funkcję prokurenta pełni od dnia 25 sierpnia 2004 roku.

Według złożonego oświadczenia Pani Walentyna Ochab nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki , nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej,  nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki  kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Walentyna Ochab nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. 

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny