Raport bieżący Nr 4/2007

Umowy kredytowe

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 22 stycznia 2007 roku umów kredytowych z Bankiem BPH S.A. oraz bankiem PKO BP S.A.

 

W dniu 22 stycznia 2007 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej Nr 12/2006/T z dnia 22 czerwca 2006 roku z Bankiem BPH S.A. Centrum Korporacyjne Małopolska zwiększający kwotę linii kredytowej do 30 mln PLN. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte: zastaw na zapasach wyrobów na łączną kwotę 8 mln PLN oraz zastaw na środkach trwałych na kwotę 8,5 mln PLN. Kredyt został udostępniony od dnia 22 stycznia 2007 roku do dnia 18 grudnia 2009 roku. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z Bankiem BPH S.A. wynosi 30 mln PLN.

 

Również w dniu 22 stycznia 2007 roku został zawarty aneks do umowy kredytu obrotowego nr 202-1141/1/I/17/2002 z dnia 29.03.2002 roku z bankiem PKO BP S.A. zwiększający kwotę kredytu do 20 mln PLN. Kredyt został udzielony od dnia 22 stycznia 2007 roku do dnia 21 stycznia 2008 roku.

Jednocześnie została zawarta nowa umowa kredytu nr 202-127/LW/I/2/2007 z bankiem PKO BP S.A. w formie limitu kredytu wielocelowego na kwotę 20 mln PLN z terminem udostępnienia od 22 stycznia 2007 roku do dnia 21 stycznia 2010 roku. Zabezpieczeniem obydwu umów w banku PKO BP S.A. jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 20 mln PLN ustanowiona na nieruchomości spółki. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. wynosi 40 mln PLN.

 

Kwoty kredytów przekraczają wartość 10% kapitałów własnych emitenta co stanowi kryterium uznania ich za umowy znaczące.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny