Raport bieżący Nr 42/2006

Nabycie udziałów w spółce zależnej Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 11 października 2006 roku transakcji nabycia udziałów w spółce zależnej Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie. Zbywającymi udziały na rzecz FFiL Śnieżka S.A. są dotychczasowi udziałowcy ukraińskiej spółki:

Włodimir I. Ławrow - zbył 15,68% udziałów za kwotę 1 406 250 Euro

Aleksander W. Statkiewicz - zbył 15,68% udziałów za kwotę 1 406 250 Euro

Łączna kwota zapłaty nabytych udziałów wynosi 2 812 500 Euro, co stanowi równowartość 10 968 750 PLN wg kursu NBP z dnia 11 października 2006 roku. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta będzie równa cenie nabycia.

 

Wszystkie w/w udziały zostaną opłacone przez FFiL Śnieżka S.A. gotówką w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne FFiL Śnieżka S.A. Transakcja nabycia udziałów zostanie niezwłocznie zgłoszona do rejestracji we właściwym Urzędzie Rejestrowym. W wyniku transakcji zmianie uległa struktura udziałowców spółki Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie, która przedstawia się następująco:

FFiL Śnieżka S.A.                    82,36%

Ilia S. Rojzen                            15,68%

Aleksander A. Gołod                 1,96%

 

Nabyte aktywa przekraczają pułap 20% udziałów w kapitale zakładowym jednostki zależnej, czego konsekwencją jest uznanie ich za aktywa o znacznej wartości.  

 

 

 

Informacje dodatkowe o Śnieżce-Ukraina Sp. z o.o:

 

Na dzień 31.12.2005 roku:

 

Kapitał własny: 19,4 mln PLN

Przychody ze sprzedaży w 2005 roku: 50,8 mln PLN

Zysk netto w 2005 roku: 7,1 mln PLN

 

 

Na dzień 30.06.2006 roku:

 

Kapitał własny: 22,4 mln PLN - dynamika w stosunku do 6 m-cy 2005: 146 %

Przychody ze sprzedaży

w I połowie 2006 roku: 26,3 mln PLN - dynamika w stosunku do 6 m-cy 2005: 114 %

Zysk netto

w I połowie 2006 roku: 3,3 mln PLN - dynamika w stosunku do 6 m-cy 2005: 126 %

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny