Raport bieżący Nr 43/2006

Nabycie udziałów w spółce zależnej Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 12 października 2006 roku transakcji nabycia udziałów w spółce zależnej Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej na Ukrainie. Zbywającym udziały na rzecz FFiL Śnieżka S.A. jest dotychczasowy udziałowiec ukraińskiej spółki - CZ.A.S. Sp. z o.o.

CZ.A.S. Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kałusz na Ukrainie zbyła cały posiadany pakiet tj. 29% udziałów za cenę 533 591,64 USD co stanowi równowartość 1 664 805,92 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 12 października 2006 roku. Wartość ewidencyjna tych aktywów      w księgach rachunkowych emitenta będzie równa cenie nabycia.

 

Wszystkie w/w udziały zostaną opłacone przez FFiL Śnieżka S.A. gotówką w terminie do 20 grudnia 2006 roku. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne FFiL Śnieżka S.A. Transakcja nabycia udziałów zostanie niezwłocznie zgłoszona do rejestracji we właściwym Urzędzie Rejestrowym. W wyniku transakcji zmianie uległa struktura udziałowców spółki Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej, która przedstawia się następująco:

FFiL Śnieżka S.A.                     74,00 %

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.       26,00%

 

 

Nabyte aktywa przekraczają pułap 20% udziałów w kapitale zakładowym jednostki zależnej, czego konsekwencją jest uznanie ich za aktywa o znacznej wartości.  

 

Dodatkowe informacje o Śnieżce Sp. z o.o:

 

Na dzień 31.12.2005 roku:

Kapitał własny: 1,9 mln PLN

Przychody ze sprzedaży w 2005 roku: 11,1 mln PLN

Zysk netto w 2005 roku: 0,2 mln PLN

 

 

Na dzień 30.06.2006 roku:

Kapitał własny: 2,0 mln PLN - dynamika w stosunku do 6 m-cy 2005: 106 %

Przychody ze sprzedaży

w I połowie 2006 roku: 8,5 mln PLN - dynamika w stosunku do 6 m-cy 2005: 243 %

Zysk netto

w I połowie 2006 roku: 0,1 mln PLN - dynamika w stosunku do 6 m-cy 2005: 120 %

 

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny