* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 50/2006

30 listopad 2006
Rejestracja zamiany akcji w KDPW

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o uchwale Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie oznaczenia nowym kodem akcji na okaziciela serii C FFiL Śnieżka S.A.

 

Zarząd KDPW oznaczył kodem PLSNZKA00058 273.750 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela FFiL Śnieżka S.A. powstałych po zamianie 273.750 akcji imiennych oznaczonych kodem PLSNZKA00041.

 

W związku z tym z dniem 1 grudnia 2006 roku:

1)    kodem PLSNZKA00041 oznaczonych jest 1.551.250 (milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C FFiL Śnieżka S.A.

2)    kodem PLSNZKA00058 oznaczonych jest 273.750 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C FFiL Śnieżka S.A.