Raport bieżący Nr 50/2008

Aneks do raportu audytora

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje w załączonym pliku otrzymany w dniu poprawiony raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego emitenta, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 września 2008 roku. Poprawiony raport zawiera oświadczenie audytora na temat zgodności raportu półrocznego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Oświadczenia takiego nie zawierał poprzedni raport audytora.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny